คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่
วันที่ 21 เมษายน 2566 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาและอาจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับปริญญาตรี ชื่อผลงาน "Fingerroot oil bio-film" ในกิจกรรม “Pitching day” ภายใต้กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ จัดโดยวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชื่อผลงาน "Fingerroot oil bio-film"Fingerroot oil bio-film เป็นฟิล์มชีวภาพย่อยสลายได้ สำหรับห่อหุ้มผลิตผลสดเพื่อคงความสดและยืดอายุการเก็บรักษาสมาชิกทีม1. นางสาวฉัตรภัสรา พระเนตร2. นางสาวธัญวรัตน์ ใจขุน3. นางสาวหอมมณี คำแสง4. นางสาววนิดา สุธรรมโดยมี อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาบัณฑิตผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อุดมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
18 พฤษภาคม 2566     |      103
รางวัลชมเชยระดับชาติด้านนวัตกรรมยางพารา
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานชื่อถุงมือผ้าเคลือบยางฟองน้ำ จากการประกวดนวัตกรรมยางพารา ในงาน Rubber Expo 2023 - งานยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จัดโดยการยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองตรัง และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ระหว่างวันที่ 6 - 10 เมษายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จ.ตรังบัณฑิตผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อุดมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
18 พฤษภาคม 2566     |      82
รางวัลระดับดีมากการนำเสนอผลงานวิจัย" งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4
"รางวัลระดับดีมากการนำเสนอผลงานวิจัย" งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ขอแสดงความยินดีกับ นายภูทกฤต เชื้อประดิษฐ์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตร ได้รับรางวัลระดับดีมากการนำเสนอผลงานวิจัย ประเภทการนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม เรื่อง การศึกษาการฉีดพ่นสารชักนำช่อดอกในสวนลำไยด้วยโดรมเกษตร ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 พฤษภาคม 2566     |      118
เรียนรู้ ก่อนเลือกเรียนวิศวฯ
"เรียนรู้ ก่อนเลือกเรียนวิศวฯ" ตอน4 เรื่องสำคัญที่ช่วยให้คุณเรียนวิศวฯ ได้อย่างราบรื่นตลอด 4 ปี• ทบทวนเนื้อหาในระดับ ม.ปลาย เช่น ฟิสิกส์ แคลคูลัส เวกเตอร์ จำนวนเชิงซ้อน• เลือกกลุ่มเพื่อนที่เข้ากับบุคลิกและเป้าหมายของเราฝึกเขียนโค้ด ยิ่งเขียนเป็นเร็ว ยิ่งทำให้เราไปไกลกว่าคนอื่นๆ ในห้อง• หัดนำเสนอ เล่าเรื่อง และหาความรู้ทางด้านภาษา** Collaboration of Excellence **Webhttps://engineeringdeans.or.th/FB Pagehttps://www.facebook.com/EngineeringThailandSociety#cedt"เรียนรู้ ก่อนเลือกเรียนวิศวฯ" ตอน4 อุปกรณ์คู่กายที่เด็กวิศวฯ ไม่มีไม่ได้• คอมพิวเตอร์พกพา Laptop จะยี่ห้อใดก็ได้ ขอแค่สเปคแรง เหมาะกับการใช้งานหนักๆ อย่าง Stimulation แต่แนะนำว่าใช้ OS window จะเหมาะสมที่สุดสำหรับเด็กวิศวะ• โทรศัพท์พกพา Mobile Phone ใช้ในการเสริชหาข้อมูล คำศัพท์ คำนวณ รวมถึงตัวช่วย App ที่ใช้สำหรับเด็กวิศวะ• Tablet ไว้จดโน๊ต ในห้องเรียน รวมถึงอัดเสียง ไว้ฟังทบทวน นอกห้องเรียน• เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ดีๆ Calculator ที่สามารถใช้แก้สมการ กำลังสอง สมการสองตัวเลข สามารถคิดเลขสถิติได้ซึ่งแต่ละสถาบันจะมีข้อกำหนดสำหรับการอนุญาตอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องเรียน และห้องสอบที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะได้เลือกรุ่นที่เข้ากับกฎระเบียบเฉพาะของสถาบัน** Collaboration of Excellence **Webhttps://engineeringdeans.or.th/FB Pagehttps://www.facebook.com/EngineeringThailandSociety#cedt
18 พฤษภาคม 2566     |      85
เปิดรับสมัครรอบที่ 2 QUOTA
เปิดรับสมัครรอบที่ 2 QUOTAสมัคร : 1 - 30 มี.ค. 66ประกาศผล: 20 เม.ย. 66ยืนยันสิทธิ์ MyTCAS: 4-5 พ.ค. 66จ่ายค่าเทอม: 10-31 พ.ค. 66โครงการที่เปิดรับ1.รับตรง : รอบ Quota2.โครงการเด็กดีมีที่เรียน ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ3.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม)4.โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด5.โครงการนักศึกษาพิการ5 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนี้1. อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ชีวภาพ2. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว3. วิศวกรรมกรรมอาหาร4. วิศวกรรมเกษตร5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอหารดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ที่ www.engineer.mju.ac.thสมัครเรียนได้ที่ https://admissions.mju.ac.th#TCAS66#Dek66#เรียนเชียงใหม่#เรียนแม่โจ้
18 พฤษภาคม 2566     |      103
พิธีมอบทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 8 มีนาคม 2566 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง E 101 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม และ อาจารย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะฯ กล่าวให้โอวาทและมอบทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 34 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท โดยแบ่งเป็นทุนประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 26 ทุน ทุนประเภทเรียนดี จำนวน 8 ทุน
18 พฤษภาคม 2566     |      98
ผลการแข่งขัน Eng-Agro pitching
Eng-Agro pitching หลังจากที่น้องๆ ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 5 ทีมได้เข้าร่วมกิจกรรม boot camp แนวคิดเชิงธุรกิจและการวางแผนธุรกิจ เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมาถึงเวลานำเสนอแนวคิดทางธุรกิจ จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โดยผลการแข่งขัน Eng-Agro pitchingเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 ณ ห้อง E123 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ : ทีม Raklek จากสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 : ทีม Rose Limitless จากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : ทีม i meat you จากสาขาวิศวกรรมอาหาร รางวัลชมเชย : ทีม The exuberant และ ทีม Starchy จากสาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
18 พฤษภาคม 2566     |      85
รับสมัครทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ (ระดับปริญญาโท) ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท จำนวน 2 ทุนประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ (ระดับปริญญาเอก) ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท จำนวน 2 ทุนรายละเอียดประกาศhttps://drive.google.com/.../12GxBP5TApTAbkWGnjEi.../view...ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาhttps://drive.google.com/.../1vPjSQLYA31ZCJVUfURI.../view...
18 พฤษภาคม 2566     |      75
ทั้งหมด 5 หน้า