คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 วางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ซึ่งแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน ข้าราชการ บุคลากร ผู้แทนศิษย์เก่าแม่โจ้ และผู้นำองค์กรนักศึกษา รวมถึงหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเข้าพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 กันยายน 2565     |      105
ส่งมอบ Face Shield ให้บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสันทราย จำนวน 10,000 ชิ้น
ส่งมอบ Face Shield ให้บุคลากรทางการแพทย์  จำนวน 10,000 ชิ้นตัวแทนคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร มอบ Face Shield ให้บุคลากรทางการแพทย์ จากความร่วมมือกันระหว่างบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีส่วนช่วยเหลือในภารกิจนี้ เราผลิตครบ เตรียมส่งต่อให้คุณหมอสู้ COVID19 แทนพวกเรา ด้วยความห่วงใยจากน้องๆ วิศวกรรมแม่โจ้ทุกโรงพยาบาลของรัฐในเชียงใหม่ต้องได้รับอย่างทั่วถึง ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม และขอบคุณKanyapak KuhapunyaG22 ที่สนับสนุนแผ่นใส 2,000 แผ่น มาให้ผลิตด้วยครับFaceshieldเซฟบุคลากรทางการแพทย์ใครไม่ทำเราทำCr.ภาพ?ChayakornCherngdeeผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
7 พฤษภาคม 2563     |      445
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดวิเคราะห์ปริมาณเยื่อใย จำนวน 1 ชุด
       ด้วยคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดวิเคราะห์ปริมาณเยื่อใย จำนวน 1 ชุด  กำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 16.00 น. ณ งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  3  ธันวาคม  พ.ศ.2557  เวลา 13.30 น.   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0 5387 5864-71 ในวันและเวลาราชการ เอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดวิเคราะห์ปริมาณเยื่อใย จำนวน 1 ชุด
21 พฤศจิกายน 2557     |      527
ประกาศคณะฯ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2556
รับสมัครทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556นักศึกษาคณะฯ สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัครรับทุนการศึกษา และยื่นใบสมัครฯ พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ได้ที่ ศูนย์ประสานงานนักศึกษา ศิษย์เก่าและพัฒนาวิชาชีพ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์) ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556...รายละเอียดพร้อมใบสมัคร ดาวน์โหลด ที่นี่
11 เมษายน 2556     |      1026
ทั้งหมด 6 หน้า