คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
เปิดรับสมัคร #TCAS66 รอบที่ 1.2
เปิดรับสมัคร #TCAS66 รอบที่ 1.2#มหาวิทยาลัยแม่โจ้#รับตรงทั้งหลักสูตร 4 ปีรีบสมัครด่วนเปิดรับสมัครรอบที่ 1.2 รับสมัคร : 15 พ.ย. - 15 ธ.ค. 65 ประกาศผล: 20 ม.ค. 65 ยืนยันสิทธิ์: 7-8 กพ.66 (เฉพาะหลักสูตร 4 และ 5 ปี) จ่ายค่าเทอม: หลักสูตร 4 : 10-28 ก.พ. 66โครงการที่เปิดรับ1.รับตรง :คุณสมบัติหลักสูตร 4 และ 5 ปีhttps://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/46.pdf...2.โควตา MOUคุณสมบัติ หลักสูตร 4 และ 5 ปีhttps://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/48.pdf...3.โควตา ครูแนะแนวคุณสมบัติหลักสูตร 4 และ 5 ปีhttps://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/47.pdf...สมัครที่ https://admissions.mju.ac.th/www/ค่าเทอม: https://admissions.mju.ac.th/.../File.../Tuition_fee2565.pdf แนะนำ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาที่เปิดสอน https://youtu.be/7745alsvF1E#TCAS66#MJU#แม่โจ้#มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 มีนาคม 2566     |      28
เปิดเทอมฤดูหนาว...ไม่เหงาอีกต่อไป "คิดถึงกันไหม"
เปิดรับสมัคร #TCAS66 รอบที่ 1.2#มหาวิทยาลัยแม่โจ้#รับตรงทั้งหลักสูตร 4 ปีรีบสมัครด่วนเปิดรับสมัครรอบที่ 1.2 รับสมัคร : 15 พ.ย. - 15 ธ.ค. 65 ประกาศผล: 20 ม.ค. 65 ยืนยันสิทธิ์: 7-8 กพ.66 (เฉพาะหลักสูตร 4 และ 5 ปี) จ่ายค่าเทอม: หลักสูตร 4 : 10-28 ก.พ. 66โครงการที่เปิดรับ1.รับตรง :คุณสมบัติหลักสูตร 4 และ 5 ปีhttps://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/46.pdf...2.โควตา MOUคุณสมบัติ หลักสูตร 4 และ 5 ปีhttps://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/48.pdf...3.โควตา ครูแนะแนวคุณสมบัติหลักสูตร 4 และ 5 ปีhttps://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/47.pdf...สมัครที่ https://admissions.mju.ac.th/www/ค่าเทอม: https://admissions.mju.ac.th/.../File.../Tuition_fee2565.pdf แนะนำ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาที่เปิดสอน https://youtu.be/7745alsvF1E#TCAS66#MJU#แม่โจ้#มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 มีนาคม 2566     |      56
เปิดรับสมัคร #TCAS66 รอบที่ 1.2
เปิดรับสมัคร #TCAS66 รอบที่ 1.2#มหาวิทยาลัยแม่โจ้#รับตรงทั้งหลักสูตร 4 ปีรีบสมัครด่วนเปิดรับสมัครรอบที่ 1.2 รับสมัคร : 15 พ.ย. - 15 ธ.ค. 65 ประกาศผล: 20 ม.ค. 65 ยืนยันสิทธิ์: 7-8 กพ.66 (เฉพาะหลักสูตร 4 และ 5 ปี) จ่ายค่าเทอม: หลักสูตร 4 : 10-28 ก.พ. 66โครงการที่เปิดรับ1.รับตรง :คุณสมบัติหลักสูตร 4 และ 5 ปีhttps://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/46.pdf...2.โควตา MOUคุณสมบัติ หลักสูตร 4 และ 5 ปีhttps://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/48.pdf...3.โควตา ครูแนะแนวคุณสมบัติหลักสูตร 4 และ 5 ปีhttps://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/47.pdf...สมัครที่ https://admissions.mju.ac.th/www/ค่าเทอม: https://admissions.mju.ac.th/.../File.../Tuition_fee2565.pdf แนะนำ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาที่เปิดสอน https://youtu.be/7745alsvF1E#TCAS66#MJU#แม่โจ้#มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 มีนาคม 2566     |      26
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 น้ำปลาร้าปรุงรส สูตรผักไชยา
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิปภา ทองเปิ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ร่วม และได้รับเงินรางวัลสนับสนุนต่อยอดธุรกิจ สตาร์อัพ จำนวน ?50,000 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ เป็น อาจารย์ที่ปรึกษา จากการนำเสนอผลงานแนวคิดงานวิจัยหรือนวัตกรรม เรื่อง "น้ำปลาร้าปรุงรส สูตรผักไชยา" ในกิจกรรมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Startup Gate Pitching Challenge 2022) วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้Cr: Program in Food Science and Technology, Maejo University, Chiangmai#MAP#Maejo#ReinventingUniversity#Startup#foodtech#foodsci#MaejoUniversity
16 มีนาคม 2566     |      3
รับมอบเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโอกาสที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี 2565
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 บุคลากรคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับมอบเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโอกาสที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งผลงานในระดับชาติ มีจำนวน 3 ผลงาน ดังนี้1.ชุดระบบดักจับและควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์2.ระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์3.การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารฟินอลิกจากดอกเอื้องคำ โดยใช้เทคนิคสกัดด้วยไมโครเวฟผลงานในระดับนานาชาติ จำนวน 3 ผลงาน ดังนี้1.MJ Humus2.Instant Coffee Beverage Supplemented with Microencapsulated Extract from Finger Root3.Malt Beverage from Glutinous Rice Cultivated in Northern Thailandขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 มีนาคม 2566     |      1
งานแสดง Digital & Tech Demo Day 2022
งานแสดง Digital & Tech Demo Day 2022 หลักสูตร#วิศวกรรมอาหาร#แม่โจ้จัดงานแสดง Digital & Tech Demo Day 2022 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้ Update เทคโนโลยีสุดล้ำ เพื่อเตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรมอาหาร 4.0 ภายในงาน พบกับ Robot Arm และการฝึก Coding เพื่อควบคุม สาธิต Dog Robot บรรยายและสาธิต Bionic Fish & Animal บรรยาย และทดลองใช้ Microsoft Hololens 2 สาธิต และฝึกบิน Drone เพื่อการเกษตร พร้อมกับ Food Truck และเที่ยวชมคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-14.00 น. ชั้น 1 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Scan QR ในรูป เพื่อดูกำหนดการเพิ่มเติม หรือ ที่เว็บhttp://mju-food-engineering.weebly.com/นะครับ
16 มีนาคม 2566     |      10
กิตติกรรมประกาศความสําเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในงาน APEC BCG Economy Thailand 2022 : Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022)
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. พูนพัฒน์ พูนน้อย ที่ได้รับกิตติกรรมประกาศความสําเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในงาน APEC BCG Economy Thailand 2022 : Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022)รองศาสตราจารย์ ดร. พูนพัฒน์ พูนน้อย และคณะฯ ได้รับประกาศนียบัตรจาก ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการนำผลงานวิจัย ภายใต้หัวข้อ "ระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์" ไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์อย่างเป็นรูปธรรมCr: อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 มีนาคม 2566     |      12
แปรรูปผลไม้ทอดสูญญากาศ
หนึ่งในกิจกรรมฝึกบูรณาการ ชั้นปีที่ 3 และ 4 หลักสูตร #วิศวกรรมอาหารแม่โจ้ ในวันนี้ หลักสูตรได้จัดโครงการ #เตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมเกษตร ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการแปรรูป #ผลไม้ทอดสูญญากาศ โดยมีการบูรณาการความรู้จากชั้นเรียนหลากหลายวิชา เช่น ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร การออกแบบโรงงานอาหาร การจัดการด้านวิศวกรรมอาหารเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม เทอร์โมไดนามิกส์ และ การถ่ายเทความร้อน การควบคุมกระบวนการ ความปลอดภัยอาหาร GHP & HACCPทั้งสนุก ทั้งได้ประสบการณ์ ทักษะ เจอของจริง วิเคราะห์จริง ดูตาม Clip ได้เลยครับhttps://youtu.be/72mAZbNaHFU สนใจหลักสูตรเรา กำลังเปิดรับ TCAS รอบ PORT นะคร้าบhttps://admissions.mju.ac.th/www/#TCAS66#Dek66#แม่โจ้#รับสมัครนักศึกษาYOUTUBE.COMกล้วยทอด Food Engineer
14 มีนาคม 2566     |      23
รับมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรตินักวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หนึ่งในทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรตินักวิจัยวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่นำผลงานเข้าร่วมนําเสนอและประกวดระดับชาติ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อสิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งดำเนินโครงการโดยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้สำหรับผลงานที่นำเข้าร่วมประกวด ได้แก่ “นวัตกรรมเวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมะแขว่น และน้ำมันหอมระเหยมะแขว่น” ประกอบด้วย 1. ซีรั่มบํารุงผิวหน้าน้ำมันหอมระเหยมะแขว่น (Ma-khaen Serum) 2. เอสเซ้นส์บํารุงผิวหน้าน้ำมันหอมระเหยมะแขว่น (Ma-khaen Essence) 3. น้ำมันนวดมะแขว่น (Ma-khaen Massage oil) 4. บาล์มมะแขว่น (Ma-khaen Balm) และ 5. ลูกอมมะแขว่น-กระชายขาว (Ma-khaen Kra-chai Candy) โดยทีมนักวิจัย ประกอบด้วย1. ผศ.ดร.มธุรส ชัยหาญ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์2. อาจารย์ ดร.ฉันทนา ชูแสวงทรัพย์ สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ3. ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร4. ดร.เพิ่มศักดิ์ สุภาพรเหมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก5. ผศ.ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ6. ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล สังกัด คณะบริหารธุรกิจ7. ผศ.ดร.อัชญา ไพคํานาม สังกัด คณะบริหารธุรกิจ8. ผศ.ดร.อรุณี ยศบุตร สังกัด คณะบริหารธุรกิจ9. ผศ.ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ สังกัด วิทยาลัยบริหารศาสตร์โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “ขอชื่นชมยินดีและขอขอบคุณทีมงานทุกท่านได้ทุ่มเทกำลังความสามารถ ซึ่งนอกเหนือจากภารกิจการสอนแล้วยังได้สละเวลาทำการศึกษาวิจัย ค้นคว้า สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสร้างประโยชน์ทั้งทางด้านการเรียนการสอน การช่วยเหลือสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ขอเป็นกำลังใจทุกท่านร่วมกันสร้างผลงานที่ดีเพื่อแม่โจ้ต่อไป”Cr: ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 มีนาคม 2566     |      40
จักรยานเอนี่วีล ใช้งานฟรี 7 วัน
ข่าวดีสำหรับน้อง ๆ นักศึกษาแม่โจ้ เอนี่วีลเปิดให้บริการแล้ววันนี้ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานนี้เรามาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม สำหรับน้องคนไหนที่ผูกอีเมลกับทางมหาวิทยาลัย รับไปเลยพาสจักรยานเอนี่วีล ใช้งานฟรี 7 วัน!!! โปรดอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนการใช้งาน- สงวนสิทธิเฉพาะสกุลอีเมล์ @mju.ac.th- พาสจักรยานมีจำนวนจำกัดพาสจักรยานจะถูกใช้งานทันทีหลังผู้ใช้ยืนยันอีเมล์ (อีเมล์อาจอยู่ในกล่องขาเข้าหรือจดหมายขยะ)- พาสจักรยานไม่จำกัดจำนวนทริปแต่จำกัดเวลาที่ 30 นาที/ทริป- ค่าบริการเพิ่มเติมจะถูกคิดตามอัตราปกติทันทีหลังนาทีที่ 30จุดจอดรถที่ใกล้ มี 2 ที่ จุดจอดรถอยู่ติดกับห้องศูนย์ส่งเสริมบัณฑิตให้ก้าวสู่ผู้ประกอบการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ อาคารเรียนรวมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1 จุดจอดรถอยู่ใกล้ตึก พนม สมิตานนทร์สามารถติดตาม Anywheel ในช่องทางอื่นได้ที่• Twitter: Anywheel Thailand• Instagram: Anywheel.th• LINE: @anywheel#Anywheel#AnywheelTH#Sharebike#Maejo#เอนี่วีล#เอนี่วีลประเทศไทย#จักรยานสาธารณะ#ทีมแม่โจ้
14 มีนาคม 2566     |      3
เข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงาน หน่วยวิจัยสมาร์ทฟาร์มและโซลูชั่นทางการเกษตร
ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ พร้อมคณะทำงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงาน หน่วยวิจัยสมาร์ทฟาร์มและโซลูชั่นทางการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือพัฒนาโครงการร่วมกันในด้านการยกระดับเกษตรกรสมัยใหม่สำหรับปีงบประมาณ 2566Cr:หน่วยวิจัยสมาร์ทฟาร์มและโซลูชั่นทางการเกษตร
14 มีนาคม 2566     |      1
ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 “เกษียณสุขใจ สายใยชาวแม่โจ้”
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และนางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2565 ที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดขึ้น “เกษียณสุขใจ สายใยชาวแม่โจ้” และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 39 ท่าน ณ ศูนย์ประชุมและบริการฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็นบุคลากรของคณะฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร นางรำไพ ศุภวงค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สังกัดสำนักงานคณบดี ณ ศูนย์ประชุมและบริการฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้Cr: รูปภาพจากฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 มีนาคม 2566     |      1
ร่วมกิจกรรม MJU Car Free Day 2022
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม พร้อมตัวแทนบุคลากรเข้าร่วม กิจกรรม MJU Car Free Day 2022 ที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานมหาวิทยาลัย และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อร่วมรณรงค์วันปลอดรถสากล หรือ World Car Free Day ลดการใช้รถยนต์บุคคล รถจักรยานยนต์ โดยเดินทางด้วยการใช้จักรยานหรือเดิน ลดการใช้ยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดปัญหามลภาวะทางอากาศและเสียง ปัญหาการจราจร ซึ่งการใช้จักรยานเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะเป็นพาหนะที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงใด ๆ อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้ปั่นจักรยานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่สร้างมลพิษในการปล่อยควันพิษ ไม่มีปัญหามลภาวะทางเสียง และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานด้านหน้าสำนักงานมหาวิทยาลัย >Cr: ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้+5ดูข้อมูลเชิงลึกโปรโมทโพสต์" width="18" />ความรู้สึกทั้งหมด12Funzz Athisthan, Anupong Inthajakและคนอื่นๆ อีก 10 คน
14 มีนาคม 2566     |      0
เปิดแล้วนะครับ Co-Working Space
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เปิดให้ใช้บริการห้องศูนย์ส่งเสริมบัณฑิตให้ก้าวสู่ผู้ประกอบการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ และห้องศูนย์พัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมเกษตรสถานที่ตั้งห้องศูนย์ส่งเสริมบัณฑิตให้ก้าวสู่ผู้ประกอบการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ อาคารเรียนรวมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1ห้องศูนย์พัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร พนม สมิตรานนท์ ชั้น 1การใช้บริการ1. เปิดให้ใช้บริการเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยเปิดบริการวันจันทร์เวลา 08.30 น. และปิดบริการวันศุกร์เวลา 16.30 น.2. ผู้ใช้บริการสามารถนำเครื่องดื่มและขนมเข้าไปรับประทานในห้องได้ แต่ห้ามนำอาหารเข้าไปรับประทานโดยเด็ดขาด3. ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการปิดไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า หน้าต่าง และประตูให้เรียบร้อย เมื่อไม่มีผู้ใช้บริการ อยู่ภายในห้อง
14 มีนาคม 2566     |      20
งานปลามง FISH FEST 2022
วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม “งานปลามง FISH FEST 2022 ครั้งที่ 2 จัดโดยคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2565 ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้กิจกรรมภายในโครงการ มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจ นิทรรศการและนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ทางการประมง จำหน่ายสินค้าทางการประมง แข่งขันทักษะทางการประมง ประกวดชุดรีไซเคิล ดนตรีในสวนCr:ขอบคุณภาพจาก ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้
14 มีนาคม 2566     |      19