คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ของ สวก.
ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ของ สวก.คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ ที่ได้รับ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ของ สวก. กลุ่มนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ในงานประชุมวิชาการ สวก. 2562 ภายใต้แนวคิด “Beyond Disruptive Technology” จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
20 พฤศจิกายน 2562     |      1106
ทั้งหมด 1 หน้า