คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
เปิดรับสมัคร #TCAS66 รอบที่ 1.2
เปิดรับสมัคร #TCAS66 รอบที่ 1.2#มหาวิทยาลัยแม่โจ้#รับตรงทั้งหลักสูตร 4 ปีรีบสมัครด่วนเปิดรับสมัครรอบที่ 1.2 รับสมัคร : 15 พ.ย. - 15 ธ.ค. 65 ประกาศผล: 20 ม.ค. 65 ยืนยันสิทธิ์: 7-8 กพ.66 (เฉพาะหลักสูตร 4 และ 5 ปี) จ่ายค่าเทอม: หลักสูตร 4 : 10-28 ก.พ. 66โครงการที่เปิดรับ1.รับตรง :คุณสมบัติหลักสูตร 4 และ 5 ปีhttps://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/46.pdf...2.โควตา MOUคุณสมบัติ หลักสูตร 4 และ 5 ปีhttps://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/48.pdf...3.โควตา ครูแนะแนวคุณสมบัติหลักสูตร 4 และ 5 ปีhttps://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/47.pdf...สมัครที่ https://admissions.mju.ac.th/www/ค่าเทอม: https://admissions.mju.ac.th/.../File.../Tuition_fee2565.pdf แนะนำ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาที่เปิดสอน https://youtu.be/7745alsvF1E#TCAS66#MJU#แม่โจ้#มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 มีนาคม 2566     |      28
เปิดเทอมฤดูหนาว...ไม่เหงาอีกต่อไป "คิดถึงกันไหม"
เปิดรับสมัคร #TCAS66 รอบที่ 1.2#มหาวิทยาลัยแม่โจ้#รับตรงทั้งหลักสูตร 4 ปีรีบสมัครด่วนเปิดรับสมัครรอบที่ 1.2 รับสมัคร : 15 พ.ย. - 15 ธ.ค. 65 ประกาศผล: 20 ม.ค. 65 ยืนยันสิทธิ์: 7-8 กพ.66 (เฉพาะหลักสูตร 4 และ 5 ปี) จ่ายค่าเทอม: หลักสูตร 4 : 10-28 ก.พ. 66โครงการที่เปิดรับ1.รับตรง :คุณสมบัติหลักสูตร 4 และ 5 ปีhttps://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/46.pdf...2.โควตา MOUคุณสมบัติ หลักสูตร 4 และ 5 ปีhttps://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/48.pdf...3.โควตา ครูแนะแนวคุณสมบัติหลักสูตร 4 และ 5 ปีhttps://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/47.pdf...สมัครที่ https://admissions.mju.ac.th/www/ค่าเทอม: https://admissions.mju.ac.th/.../File.../Tuition_fee2565.pdf แนะนำ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาที่เปิดสอน https://youtu.be/7745alsvF1E#TCAS66#MJU#แม่โจ้#มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 มีนาคม 2566     |      56
เปิดรับสมัคร #TCAS66 รอบที่ 1.2
เปิดรับสมัคร #TCAS66 รอบที่ 1.2#มหาวิทยาลัยแม่โจ้#รับตรงทั้งหลักสูตร 4 ปีรีบสมัครด่วนเปิดรับสมัครรอบที่ 1.2 รับสมัคร : 15 พ.ย. - 15 ธ.ค. 65 ประกาศผล: 20 ม.ค. 65 ยืนยันสิทธิ์: 7-8 กพ.66 (เฉพาะหลักสูตร 4 และ 5 ปี) จ่ายค่าเทอม: หลักสูตร 4 : 10-28 ก.พ. 66โครงการที่เปิดรับ1.รับตรง :คุณสมบัติหลักสูตร 4 และ 5 ปีhttps://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/46.pdf...2.โควตา MOUคุณสมบัติ หลักสูตร 4 และ 5 ปีhttps://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/48.pdf...3.โควตา ครูแนะแนวคุณสมบัติหลักสูตร 4 และ 5 ปีhttps://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/47.pdf...สมัครที่ https://admissions.mju.ac.th/www/ค่าเทอม: https://admissions.mju.ac.th/.../File.../Tuition_fee2565.pdf แนะนำ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาที่เปิดสอน https://youtu.be/7745alsvF1E#TCAS66#MJU#แม่โจ้#มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 มีนาคม 2566     |      26
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 น้ำปลาร้าปรุงรส สูตรผักไชยา
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิปภา ทองเปิ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ร่วม และได้รับเงินรางวัลสนับสนุนต่อยอดธุรกิจ สตาร์อัพ จำนวน ?50,000 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ เป็น อาจารย์ที่ปรึกษา จากการนำเสนอผลงานแนวคิดงานวิจัยหรือนวัตกรรม เรื่อง "น้ำปลาร้าปรุงรส สูตรผักไชยา" ในกิจกรรมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Startup Gate Pitching Challenge 2022) วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้Cr: Program in Food Science and Technology, Maejo University, Chiangmai#MAP#Maejo#ReinventingUniversity#Startup#foodtech#foodsci#MaejoUniversity
16 มีนาคม 2566     |      3
รับมอบเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโอกาสที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี 2565
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 บุคลากรคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับมอบเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโอกาสที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งผลงานในระดับชาติ มีจำนวน 3 ผลงาน ดังนี้1.ชุดระบบดักจับและควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์2.ระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์3.การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารฟินอลิกจากดอกเอื้องคำ โดยใช้เทคนิคสกัดด้วยไมโครเวฟผลงานในระดับนานาชาติ จำนวน 3 ผลงาน ดังนี้1.MJ Humus2.Instant Coffee Beverage Supplemented with Microencapsulated Extract from Finger Root3.Malt Beverage from Glutinous Rice Cultivated in Northern Thailandขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 มีนาคม 2566     |      1
งานแสดง Digital & Tech Demo Day 2022
งานแสดง Digital & Tech Demo Day 2022 หลักสูตร#วิศวกรรมอาหาร#แม่โจ้จัดงานแสดง Digital & Tech Demo Day 2022 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้ Update เทคโนโลยีสุดล้ำ เพื่อเตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรมอาหาร 4.0 ภายในงาน พบกับ Robot Arm และการฝึก Coding เพื่อควบคุม สาธิต Dog Robot บรรยายและสาธิต Bionic Fish & Animal บรรยาย และทดลองใช้ Microsoft Hololens 2 สาธิต และฝึกบิน Drone เพื่อการเกษตร พร้อมกับ Food Truck และเที่ยวชมคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-14.00 น. ชั้น 1 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Scan QR ในรูป เพื่อดูกำหนดการเพิ่มเติม หรือ ที่เว็บhttp://mju-food-engineering.weebly.com/นะครับ
16 มีนาคม 2566     |      10
ทั้งหมด 71 หน้า