นักศึกษา


ปรับปรุงข้อมูล : 13/11/2561 23:38:57     อ่าน : 5359
เรียนกับเรา     ชีวิตที่คณะ     งานวิจัย     ประสบการณ์
.
   เรียนกับเรา   
.
 
 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

  เปิดสอน ในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก มุ่งเน้นการเรียน การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ

วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหาร
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วัสดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมการยาง)
 
      ระดับการศึกษา บันทึกความเข้าใจ MOU การเข้าศึกษา

      เราให้คุณมี ช่วงเวลาการศึกษาทาง
      เลือก จาก การฝึกงาน  สหกิจศึกษา
      ค้นคว้าวิจัย
     

      โครงการวิจัย
      บัณฑิตศึกษา
      อบรมการเตรียมความพร้อม
      การบริการวิชาการ
      สหกิจศึกษา

      ฝึกงาน
      ปัญหาพิเศษ
      การศึกษาต่อ
      การหางานทำ
      ทุนการศึกษา

นักเรียนสามารถไปศึกษายังต่างชาติสามารถเลือก
โปรแกรมที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลง ของอุตสาหกรรมและ

ชุมชนในวงกว้าง
นักเรียนต่างชาติ
โปรแกรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ข้อมูลการใช้ชีวิตต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยที่ทำ MOU กับเรา

ในฐานะที่เป็น นักเรียน ในท้องถิ่น คุณสามารถเข้าถึง ช่วงของตัวเลือก การศึกษา ที่จะนำ ความสามารถของคุณ ไปยังระดับ ถัดไป

สำหรับนักศึกษาโควตาและรับตรง
สำหรับนักศึกษา Admissions
เบอร์โทรติดต่อสอบถาม
ขั้นตอนและเอกสารที่นำมาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ต้องการความช่วยเหลือ?

เราอยู่ที่นี่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน
 เพื่อช่วยคุณ

ติดต่อเรา