เรียนกับเรา     ชีวิตที่คณะ      งานวิจัย     ประสบการณ์
.
    ชีวิตที่คณะ
.
.
.
   นักศึกษาของเราบรรลุทางด้านการศึกษา
และการเจริญเติบโตส่วนบุคคล ผ่านหลาก หลายการสนับสนุน ประสบการณ์ ที่มีอยู่   คณะมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ชุมชนในวงกว้างเราภูมิใจใน สภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเรา อย่างแท้จริง
                                                                                    
สังคม และความสนุกสนาน  ทำไมต้องเลือก เรา ?
.
  สำรวจคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ของเรา 5 สาขาวิชาที่เปิดสอน ของเราถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือ ชุมชน การศึกษาเรียนรู้ การสอนที่ทันสมัยสิ่งอำนวย ความสะดวก เปิดกว้างและเป็นกันเอง       
.
   ทำไมนักเรียนของเรา มีความ สุข นักศึกษาได้รับการสนับสนุน และรับคำแนะนำ กับการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดในชั้นเรียน และการสนับสนุน ด้านการศึกษา                                                               
ห้องเรียน    ชีวิตนักศึกษา การสนับสนุนนักเรียน ประสบการณ์การเรียน

 


ปรับปรุงข้อมูล 9/6/2564 15:30:32
, จำนวนการเข้าดู 847