มหาวิทยาลัยที่ทำ MOU กับเรา

        คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และการศึกษา กับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย ต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบข่ายความเข้าใจในการร่วมมือเพื่อทางวิชาการ และการศึกษาฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย / วิทยาลัย ประเทศ
Oklahoma State University United States of America
Clemson University United States of America
Mississippi State University United States of America
Ehime University Japan
National Chiayi University Taiwan
Chienkuo Technology University Taiwan
Guangxi Vocational & Technical Institute of Industry China
Northern Agriculture and Forestry College Lao
Universiti Putra Malaysia Malaysia
Bogor Agricultural University Indonesia

.


Student Mobility
Student visit from Department of Biological and Agricultural Engineering, Faculty of Engineering, Universiti Putra Malaysia (UPM), Selangor, Malaysia
Interns
Faculty of Engineering and Agro-Industry Hosts CLSU Food Science Student Interns
Dual Degree Program
Exchange students in food engineering Maejo University and Universiti Putra Malaysia

ปรับปรุงข้อมูล 28/7/2559 16:45:49
, จำนวนการเข้าดู 627