คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
วันที่ 21 เมษายน 2566 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาและอาจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับปริญญาตรี ชื่อผลงาน "Fingerroot oil bio-film" ในกิจกรรม “Pitching day” ภายใต้กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ จัดโดย
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
??ชื่อผลงาน "Fingerroot oil bio-film"
Fingerroot oil bio-film เป็นฟิล์มชีวภาพย่อยสลายได้ สำหรับห่อหุ้มผลิตผลสดเพื่อคงความสดและยืดอายุการเก็บรักษา
??สมาชิกทีม
1. นางสาวฉัตรภัสรา พระเนตร
2. นางสาวธัญวรัตน์ ใจขุน
3. นางสาวหอมมณี คำแสง
4. นางสาววนิดา สุธรรม
โดยมี อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
??บัณฑิตผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อุดมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
ปรับปรุงข้อมูล : 18/5/2566 15:55:18     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 8

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวด้านการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

เทคนิคการคัดบรรจุ การเก็บรักษาสำหรับผลิตผลสดหลังการเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพ
ประชาสัมพันธ์อีกกิจกรรมนะคะ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคนิคการคัดบรรจุ การเก็บรักษาสำหรับผลิตผลสดหลังการเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพ"ภายใต้โครงการ ฐานเรียนรู้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรลงทะเบียนฟรีได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 มิถุนายน 2566อบรม (Onsite) วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/VjKWUpTpaoG5Rj4t9สถานที่จัดอบรม : อาคารพนม สมิตานนท์ ชั้น 2 ห้อง EA 201 และอาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้*****รับสมัครเพียง 25 ท่าน (ฟรีตลอดการอบรม)
18 พฤษภาคม 2566     |      17