คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ร่วมหารือเพื่อจัดทำความร่วมมือด้านการเรียนการสอน โครงงานวิทยาศาสตร์ และการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กับคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดย รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ และประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทั้ง 5 หลักสูตรฯ ให้การต้อนรับ และร่วมหารือ
ปรับปรุงข้อมูล : 16/3/2566 16:11:23     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 18

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

เทคนิคการคัดบรรจุ การเก็บรักษาสำหรับผลิตผลสดหลังการเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพ
ประชาสัมพันธ์อีกกิจกรรมนะคะ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคนิคการคัดบรรจุ การเก็บรักษาสำหรับผลิตผลสดหลังการเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพ"ภายใต้โครงการ ฐานเรียนรู้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรลงทะเบียนฟรีได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 มิถุนายน 2566อบรม (Onsite) วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/VjKWUpTpaoG5Rj4t9สถานที่จัดอบรม : อาคารพนม สมิตานนท์ ชั้น 2 ห้อง EA 201 และอาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้*****รับสมัครเพียง 25 ท่าน (ฟรีตลอดการอบรม)
18 พฤษภาคม 2566     |      17