คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หนึ่งในทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรตินักวิจัย
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่นำผลงานเข้าร่วมนําเสนอและประกวดระดับชาติ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อสิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งดำเนินโครงการโดยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำหรับผลงานที่นำเข้าร่วมประกวด ได้แก่ “นวัตกรรมเวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมะแขว่น และน้ำมันหอมระเหยมะแขว่น” ประกอบด้วย 1. ซีรั่มบํารุงผิวหน้าน้ำมันหอมระเหยมะแขว่น (Ma-khaen Serum) 2. เอสเซ้นส์บํารุงผิวหน้าน้ำมันหอมระเหยมะแขว่น (Ma-khaen Essence) 3. น้ำมันนวดมะแขว่น (Ma-khaen Massage oil) 4. บาล์มมะแขว่น (Ma-khaen Balm) และ 5. ลูกอมมะแขว่น-กระชายขาว (Ma-khaen Kra-chai Candy) โดยทีมนักวิจัย ประกอบด้วย
1. ผศ.ดร.มธุรส ชัยหาญ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.ฉันทนา ชูแสวงทรัพย์ สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3. ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
4. ดร.เพิ่มศักดิ์ สุภาพรเหมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก
5. ผศ.ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
6. ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
7. ผศ.ดร.อัชญา ไพคํานาม สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
8. ผศ.ดร.อรุณี ยศบุตร สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
9. ผศ.ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ สังกัด วิทยาลัยบริหารศาสตร์
โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “ขอชื่นชมยินดีและขอขอบคุณทีมงานทุกท่านได้ทุ่มเทกำลังความสามารถ ซึ่งนอกเหนือจากภารกิจการสอนแล้วยังได้สละเวลาทำการศึกษาวิจัย ค้นคว้า สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสร้างประโยชน์ทั้งทางด้านการเรียนการสอน การช่วยเหลือสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ขอเป็นกำลังใจทุกท่านร่วมกันสร้างผลงานที่ดีเพื่อแม่โจ้ต่อไป”
Cr: ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรับปรุงข้อมูล : 14/3/2566 10:10:32     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 55

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

เทคนิคการคัดบรรจุ การเก็บรักษาสำหรับผลิตผลสดหลังการเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพ
ประชาสัมพันธ์อีกกิจกรรมนะคะ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคนิคการคัดบรรจุ การเก็บรักษาสำหรับผลิตผลสดหลังการเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพ"ภายใต้โครงการ ฐานเรียนรู้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรลงทะเบียนฟรีได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 มิถุนายน 2566อบรม (Onsite) วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/VjKWUpTpaoG5Rj4t9สถานที่จัดอบรม : อาคารพนม สมิตานนท์ ชั้น 2 ห้อง EA 201 และอาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้*****รับสมัครเพียง 25 ท่าน (ฟรีตลอดการอบรม)
18 พฤษภาคม 2566     |      17