คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 ชมรมวิศวกรรมแม่โจ้ จัดกิจกรรมพิธีมอบสัญลักษณ์นักศึกษาวิศวกรรมแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ว่าที่ รต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา คณบดี คณาจารย์ และศิษย์เก่า ร่วมมอบสัญลักษณ์วิศวกรรมแม่โจ้ แก่นักศึกษารุ่น 27 และ 28 ของ #สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและ #สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
Cr:ภาพจาก Yureewan Nontawasee
ปรับปรุงข้อมูล : 14/3/2566 10:07:38     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 17

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

เทคนิคการคัดบรรจุ การเก็บรักษาสำหรับผลิตผลสดหลังการเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพ
ประชาสัมพันธ์อีกกิจกรรมนะคะ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคนิคการคัดบรรจุ การเก็บรักษาสำหรับผลิตผลสดหลังการเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพ"ภายใต้โครงการ ฐานเรียนรู้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรลงทะเบียนฟรีได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 มิถุนายน 2566อบรม (Onsite) วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/VjKWUpTpaoG5Rj4t9สถานที่จัดอบรม : อาคารพนม สมิตานนท์ ชั้น 2 ห้อง EA 201 และอาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้*****รับสมัครเพียง 25 ท่าน (ฟรีตลอดการอบรม)
18 พฤษภาคม 2566     |      17