คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และนางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2565 ที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดขึ้น “เกษียณสุขใจ สายใยชาวแม่โจ้” และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 39 ท่าน ณ ศูนย์ประชุมและบริการฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็นบุคลากรของคณะฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร นางรำไพ ศุภวงค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สังกัดสำนักงานคณบดี ณ ศูนย์ประชุมและบริการฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..................................................
Cr: รูปภาพจากฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรับปรุงข้อมูล : 14/3/2566 9:49:08     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 8

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

เทคนิคการคัดบรรจุ การเก็บรักษาสำหรับผลิตผลสดหลังการเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพ
ประชาสัมพันธ์อีกกิจกรรมนะคะ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคนิคการคัดบรรจุ การเก็บรักษาสำหรับผลิตผลสดหลังการเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพ"ภายใต้โครงการ ฐานเรียนรู้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรลงทะเบียนฟรีได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 มิถุนายน 2566อบรม (Onsite) วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/VjKWUpTpaoG5Rj4t9สถานที่จัดอบรม : อาคารพนม สมิตานนท์ ชั้น 2 ห้อง EA 201 และอาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้*****รับสมัครเพียง 25 ท่าน (ฟรีตลอดการอบรม)
18 พฤษภาคม 2566     |      17