รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 23/12/2563 15:03:37     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 116

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวสมัครงาน

แบบฟอร์มสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ. เชียงใหม่)

กรุณากรอกข้อมูลของท่านตามรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ และมาเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เบอร์โทรศัพท์ 053-5785000 ติดต่องานวิจัย

วิธีการสมัคร

ข่าวล่าสุด