เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 6 อาคาร คณะวิศวกรรมอุตสาหกรรมเกษตร

ปรับปรุงข้อมูล : 29/9/2563 17:31:15     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 26

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 6 อาคาร คณะวิศวกรรมอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

ข่าวล่าสุด