ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ของ สวก.

ปรับปรุงข้อมูล : 20/11/2562 15:15:34     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 336

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวงานวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ของ สวก. 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ ที่ได้รับ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ของ สวก. กลุ่มนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ในงานประชุมวิชาการ สวก. 2562 ภายใต้แนวคิด “Beyond Disruptive Technology” จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ข่าวล่าสุด