เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3374

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบริการวิชาการและวิจัย จึงขอเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อดำเนินโครงการวิจัยภายในคณะฯ โดยเปิดรับสมัครลักษณะโครงการวิจัยที่ให้ทุนสนับสนุนเพื่อให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ วงเงินรวมรั้งสิ้นเท่ากับ 500,000 บาท เอกสารที่เกี่ยวข้อง PDF

ข่าวล่าสุด