เชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยี เครื่องทำความเย็นและความร้อน

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2824

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทเทอร์โมคูล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีความยินดียิ่งที่จะนำเสนอและเผยแพร่เทคโนโลยี เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบ เครื่องทำความเย็นและความร้อน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยให้เกิดประโยชน์ กับผลิตทางการเกษตร ทางบริษัทฯ โดยมีหัวข้อการบรรยาย ต่อไปนี้

1. Force Air Cooling

2. Hydro Heating and Cooling System (เครื่องผลิตน้ำร้อน +55°C และน้ำเย็น +2°C)

3. Cold Room (ห้องเย็นอุณหภูมิ ตั้งแต่ +15°C ถึง – 20°C)

4. Cabinet Freezer (ตู้ฟรีช อุณหภูมิ – 40°C)

5. Cabinet Cascade Freezer (ตู้ฟรีชแบบยิ่งยวด อุณหภูมิ – 65°C ถึง -70°C)

6. Tunnel Cascade Freezer (ตู้ สายพาน ฟรีชแบบยิ่งยวด อุณหภูมิ – 65°C ถึง -70°C)

7. Heat Pump Dryer (ตู้อบปั๊มความร้อนอุณหภูมิ 50°C ถึง 70°C และความชื้นสัมพัทธ์ 5-15 %RH)

วิทยากร 

1. นายณรงค์ศักดิ์ ภู่ธนะพิบูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทเทอร์โมคูล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2. นายอานนท์ สายคำฟู  วิศวกรโครงการ

 

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 


เวลา 13.00 น. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

สถานที่ห้อง E122 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

 

แจ้งความประสงค์ที่

 

คุณอัจฉรี นาคะเสถียร โทร 053-875864-71 ต่อ 5525 หรือ ผศ.ดร.สุเนตร  สืบค้า 0-5387-8121 

(เพื่อความสะดวกในการเตรียมเอกสารและอาหารว่าง)

 

ใบปลิว

ข่าวล่าสุด