มอบรางวัล เพื่อเป็นเกียรติประวัติผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้คณะฯ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6675

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

      คณบดีเป็นตัวแทนของคณะฯ มอบกระเช้าดอกไม้สด ให่แก่ ผศ.ดร. สุเนตร สืบค้า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ นางอัจฉรี นาคะเสถียร  ตัวแทนของคณะฯ  นำเสนอ งานวิจัยในชั้นเรียน คว้า รางวัลชนะเลิศ ประเภทหน่วยงาน ภายในงาน KM FAIR 2012 "วิถีคน วิถีงาน" สร้างชื่อเสียงให้คณะฯ

   

ข่าวล่าสุด