พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7165

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

        วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์อาวุโสเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี 2555 ซึ่งเป็นพิธีที่นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของลูกศิษย์ต่อครูอาจารย์ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาใหม่ โดยในช่วงเช้ามีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 85 รูป, การประกวดพานไหว้ครู, พิธีวางพานดอกไม้ ธูป เทียน อำมาตย์โทคุณพระช่วงเกษตรศิลปการ และศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย, พิธีมอบพานดอกไม้โดยองค์กรนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา, พิธีเจิมหนังสือ, พิธีมอบโล่อาจารย์ตัวอย่าง และพนักงานดีเด่น, พิธีมอบทุนการศึกษาและเหรียญรางวัลเรียนดีให้แก่นักศึกษา โดยจัดขึ้น ณ ศูนย์กีฬากาญจนภิเษก รัชกาลที่9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อาจารย์และบุคลากรของคณะ ที่ได้รับรางวัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย อาจารย์ตัวอย่าง ด้านการวิจัย

ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล อาจารย์ตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ

นางสายันต์ สำราญ  พนักงานราชการดีเด่น

ข่าวล่าสุด