คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY

วันที่ 24 มีนาคม 255525มีนาคม 2555

สถานที่จัดเลี้ยง    สนามกอล์ฟปากช่องคันทรีคลับ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ค่าลงทะเบียน      ท่านละ 1,200 บาทต่อครอบครัว (สามีโจ้ ภรรยาโจ้ ท่านละ 1,200 บาท)

ค่าห้อง                  ห้องพักราคาห้องละ 1,000 บาท(เตียงคู่)

ระยะเวลาการลงทะเบียน  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2555

ขั้นตอนการลงทะเบียน     

1.โอนเงินเข้าบัญชี  เงินกองทุนแม่โจ้ รุ่น 55 นครราชสีมา เลขที่บัญชี 02-006-039-5611

ธนาคารออมสิน  สาขาสีคิ้ว  นครราชสีมา

2.แจ้งการโอน  ได้ 2 ทาง

2.1 สแกนด์ใบโอนส่งเมล์ไปที่ keu 392 @hotmail.com  วีระพล ปักคำไทย

2.2 แฟ๊กซ์ใบโอนไปที่ 044  413200 ATT สายทิพย์ (องุ่น) ปักคำไทย ตลอด  24 ชั่วโมง

หมายกำหนดการ                           วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555

- เวลา 07.00-16.00 น. ลงทะเบียน   รับของที่ระลึก

-เวลา 16.00 น. ร่วมรับประทางอาหาร

- เวลา 19.00 น.พิธีเปิดงานโดยรุ่นพี่ศิษย์เก่าแม่โจ้นครราชสีมา

- เวลา19.30 – 21.00 น.ดนตรี , ประกวด cowboy-cowgirl ทายาทแม่โจ้ 55

-เวลา 22.00 น. คัดเลือกส่งมอบเจ้าภาพจัดงานครั้งต่อไป

-เวลา 22.30 น.ร่วมร้องเพลงชาติแม่โจ้  ,  รื่นเริงตามอัธยาศัย

                                                วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2555

-เวลา 07.00 น.ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหารเช้าแด่พระสงฆ์  9 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่เพื่อนๆ ผู้ล่วงลับ

หมายเหตุ  โคนม รุ่น 55 มีนอกรอบที่หมวกเหล็กในวันที่ 23 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป  

ติดต่อ อนุชาติ  คำมา(ตึ๋ง) 081-8856940, กิตติชัย ผิวสวัสดิ์(โอ่ง)081-5426858

คาวบอยไนท์ แม่โจ้ 55 (20 ปี)

วันที่ 24 มีนาคม 255525มีนาคม 2555

สถานที่จัดเลี้ยง    สนามกอล์ฟปากช่องคันทรีคลับ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ค่าลงทะเบียน      ท่านละ 1,200 บาทต่อครอบครัว (สามีโจ้ ภรรยาโจ้ ท่านละ 1,200 บาท)

ค่าห้อง                  ห้องพักราคาห้องละ 1,000 บาท(เตียงคู่)

ระยะเวลาการลงทะเบียน  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2555

ขั้นตอนการลงทะเบียน     

1.โอนเงินเข้าบัญชี  เงินกองทุนแม่โจ้ รุ่น 55 นครราชสีมา เลขที่บัญชี 02-006-039-5611

ธนาคารออมสิน  สาขาสีคิ้ว  นครราชสีมา

2.แจ้งการโอน  ได้ 2 ทาง

2.1 สแกนด์ใบโอนส่งเมล์ไปที่ keu 392 @hotmail.com  วีระพล ปักคำไทย

2.2 แฟ๊กซ์ใบโอนไปที่ 044  413200 ATT สายทิพย์ (องุ่น) ปักคำไทย ตลอด  24 ชั่วโมง

หมายกำหนดการ                           วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555

- เวลา 07.00-16.00 น. ลงทะเบียน   รับของที่ระลึก

-เวลา 16.00 น. ร่วมรับประทางอาหาร

- เวลา 19.00 น.พิธีเปิดงานโดยรุ่นพี่ศิษย์เก่าแม่โจ้นครราชสีมา

- เวลา19.30 – 21.00 น.ดนตรี , ประกวด cowboy-cowgirl ทายาทแม่โจ้ 55

-เวลา 22.00 น. คัดเลือกส่งมอบเจ้าภาพจัดงานครั้งต่อไป

-เวลา 22.30 น.ร่วมร้องเพลงชาติแม่โจ้  ,  รื่นเริงตามอัธยาศัย

                                                วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2555

-เวลา 07.00 น.ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหารเช้าแด่พระสงฆ์  9 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่เพื่อนๆ ผู้ล่วงลับ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 10831

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

"มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และการวิเคราะห์อันตราย และควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตอาหาร (HACCP)"
"มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และการวิเคราะห์อันตราย และควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตอาหาร (HACCP)"วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในงาน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การนําข้อกําหนดของมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตอาหาร (HACCP) มาประยุกต์ใช้กับโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตร" วิทยากรผู้ให้ความรู้ คุณฤกษ์ฟ้า ชัยวงศ์ จากบริษัท Intertek ณ ห้อง EA201 อาคารพนม สมิตานนท์ จัดโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของบริษัทอาราดา กรุ๊ป จำกัดเข้าร่วม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตทั้งนี้ ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)Cr:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
3 ธันวาคม 2564     |      2
พิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564
รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดี และ อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา และสาธุชนทั้งหลายเข้าร่วมพิธีทอดกฐินถวาย ณ วัดบุปผาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ซึ่งมียอดเงินทำบุญ จำนวน 365,929.62 บาททั้งนี้ การจัดพิธีทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด - 19 อย่างเคร่งครัดCr:เครือข่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 ธันวาคม 2564     |      3
รางวัลชมเชยจากการเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการประกวดใน "โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" จัดขึ้นโดยกรมป่าไม้
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการประกวดใน "โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" จัดขึ้นโดยกรมป่าไม้ชื่อผลงาน "โรฒ-2020 (ROT -2020) วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระบวนการทำถุงเพาะชำเริ่มจากการนำกระดาษมาเคลือบด้วยส่วนผสมของแป้งและน้ำยางพารา โดยยางพาราทำหน้าที่ป้องกั้นการซึมผ่านของน้ำ แป้งข้าวเหนียวทำให้ย่อยสลายได้ง่าย กระดาษช่วยยึดโครงสร้างถุงให้แข็งแรง ดังนั้น ในการทำถุงเพาะชำดังกล่าววัสดุแต่ละชนิด ช่วยเสริมสมบัติซึ่งกันและกันทำให้ได้ถุงเพาะชำที่สามารถใช้งานได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาในการย่อยสลายจนหมดขณะฝังดินประมาณ 1 ปี
3 ธันวาคม 2564     |      2