สารคดีข่าวเกษตรเรื่อง การผลิตน้ำมะเกี๋ยงบรรจุขวด

ปรับปรุงข้อมูล : 2/1/2555 14:01:46     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 9584

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

       31 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา รายการข่าวเกษตร สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้เข้าถ่ายทำรายการสารคดีข่าว ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภาคเหนือ) เรื่อง “มะเกี๋ยง” ณ อาคารนำร่อง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ออกอากาศของสถานีในช่วงข่าวเกษตรต่อไป

ข่าวล่าสุด