การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบกองแถวยาวไม่พลิกกลับกอง วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง"ทรูอินโนเวชั่นอวอร์ดส์ 2011"

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7952

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

 

      ทีมวิจัยปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ประเภท Inno Tree จากผลงาน “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบกองแถวยาวไม่พลิกกลับกอง วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1” ในงาน True Innovation Awards 2011 ของบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยการนำเสนอของ อาจารย์แสนวสันต์ ยอดคำ การประกาศผลและรับมอบรางวัลจัดขึ้น เมื่อ วันที่ 17 มกราคม  2555 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  โดย มี อ.รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ อ.แสนวสันต์ พร้อมด้วยทีมงานนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ขึ้นรับรางวัล

 

 

 

ข่าวล่าสุด