การแข่งขันการประกวดแข่งขันโคมลอย (ว่าวควัน)

ปรับปรุงข้อมูล : 1/4/2555 9:59:10     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7896

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการแข่งขันการประกวดแข่งขันโคมลอย (ว่าวควัน) 

งาน Chiangmai Family Carnival 2011

ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2554 

 

ประเภท 72 แผ่น มีจำนวนโคมลอยเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 30 ลูก สามารถสรุปผลการ 

แข่งขันได้ดังต่อไปนี้

 

ประเภทเงินรางวัล 

ประเภท 72 แผ่น 

ผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ

5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

นายศตวรรษ  มณเทียน  (หมายเลข  8 )

จากทีมศตวรรษ  มณเทียน 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

3,500 บาท

นายอนุกูล  ดวงพัฒน์  (หมายเลข 29 )

จากทีมทีมสารภี CM

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

2,500 บาท

นายเกรียงศักดิ์  อินต๊ะ (หมายเลข 7 )

จากทีมสันทราย

รางวัลชมเชย

1,500 บาท

นายนายศราวุธ  ทิโวนา (หมายเลข 30 )

จากทีมกู่เสือสารภี

รางวัลชมเชย

 

 

1,500 บาท

นายจารึก  พรหมศรี (หมายเลข 2  )

จากทีมทีมโหน่งโคมลอยสารภี

 

 

สรุปผลการแข่งขันการประกวดแข่งขันโคมลอย (ว่าวควัน) 

งาน Chiangmai Family Carnival 2011

ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2554 

 

ประเภทแฟนซี 

มีจำนวนโคมลอยเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 30 ลูก สามารถสรุปผลการแข่งขันได้ดังต่อไปนี้

 

ประเภทเงินรางวัล

ประเภทแฟนซี

ผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ

7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

นายสุรชาติ  ธุระแสง (หมายเลข  30  )

จากทีม Aofza Mae Pong Khomloy

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

5,000 บาท

นายพงษ์พัฒน์  ธรรมพุฒิ (หมายเลข 12)

จากทีมฟ้าสะอื้นโคมลอย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

3,500 บาท

นายจำลอง  ขัติวงค์ (หมายเลข 17)

จากทีมดอกแดงโคมลอย

รางวัลชมเชย

2,000 บาท

นายพงศกร  ขัติยนต์  (หมายเลข 19 )

จากทีมโคมลอยวัยรุ่น

รางวัลชมเชย

2,000 บาท

นายอุเทน  กาบซ้อน (หมายเลข 29 )

จากทีมโคมลอยมาใหม่

ข่าวล่าสุด