คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
เปิดรับสมัครรอบที่ 2 QUOTA
สมัคร : 1 - 30 มี.ค. 66
ประกาศผล: 20 เม.ย. 66
ยืนยันสิทธิ์ MyTCAS: 4-5 พ.ค. 66
จ่ายค่าเทอม: 10-31 พ.ค. 66
โครงการที่เปิดรับ
1.รับตรง : รอบ Quota
2.โครงการเด็กดีมีที่เรียน ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ
3.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม)
4.โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด
5.โครงการนักศึกษาพิการ
5 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนี้
1. อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ชีวภาพ
2. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3. วิศวกรรมกรรมอาหาร
4. วิศวกรรมเกษตร
5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอหาร
ดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ที่ www.engineer.mju.ac.th
สมัครเรียนได้ที่ https://admissions.mju.ac.th
ปรับปรุงข้อมูล : 18/5/2566 15:29:57     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวด้านการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

เทคนิคการคัดบรรจุ การเก็บรักษาสำหรับผลิตผลสดหลังการเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพ
ประชาสัมพันธ์อีกกิจกรรมนะคะ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคนิคการคัดบรรจุ การเก็บรักษาสำหรับผลิตผลสดหลังการเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพ"ภายใต้โครงการ ฐานเรียนรู้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรลงทะเบียนฟรีได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 มิถุนายน 2566อบรม (Onsite) วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/VjKWUpTpaoG5Rj4t9สถานที่จัดอบรม : อาคารพนม สมิตานนท์ ชั้น 2 ห้อง EA 201 และอาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้*****รับสมัครเพียง 25 ท่าน (ฟรีตลอดการอบรม)
18 พฤษภาคม 2566     |      16