คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
สมัครรอบ Portfolio
5 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครแล้วครับ???? #TCAS66 รอบที่ 1.1
?? สมัคร Online และชำระค่าสมัคร : 15 ก.ย. - 15 ต.ค. 65
?? ประกาศผล: 20 พ.ย. 65
* ผู้ที่สมัคร Pre-TCAS ในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะการสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร ได้ที่ https://admissions.mju.ac.th
ดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ที่ http://www.engineer.mju.ac.th
สมัครเรียนได้ที่ https://admissions.mju.ac.th
ปรับปรุงข้อมูล : 14/3/2566 9:26:28     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

เทคนิคการคัดบรรจุ การเก็บรักษาสำหรับผลิตผลสดหลังการเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพ
ประชาสัมพันธ์อีกกิจกรรมนะคะ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคนิคการคัดบรรจุ การเก็บรักษาสำหรับผลิตผลสดหลังการเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพ"ภายใต้โครงการ ฐานเรียนรู้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรลงทะเบียนฟรีได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 มิถุนายน 2566อบรม (Onsite) วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/VjKWUpTpaoG5Rj4t9สถานที่จัดอบรม : อาคารพนม สมิตานนท์ ชั้น 2 ห้อง EA 201 และอาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้*****รับสมัครเพียง 25 ท่าน (ฟรีตลอดการอบรม)
18 พฤษภาคม 2566     |      17