คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เปิดให้ใช้บริการห้องศูนย์ส่งเสริมบัณฑิตให้ก้าวสู่ผู้ประกอบการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ และห้องศูนย์พัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมเกษตร
สถานที่ตั้ง
??ห้องศูนย์ส่งเสริมบัณฑิตให้ก้าวสู่ผู้ประกอบการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ อาคารเรียนรวมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1
??ห้องศูนย์พัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร พนม สมิตรานนท์ ชั้น 1
การใช้บริการ
1. เปิดให้ใช้บริการเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยเปิดบริการวันจันทร์เวลา 08.30 น. และปิดบริการวันศุกร์เวลา 16.30 น.
2. ผู้ใช้บริการสามารถนำเครื่องดื่มและขนมเข้าไปรับประทานในห้องได้ แต่ห้ามนำอาหารเข้าไปรับประทานโดยเด็ดขาด
3. ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการปิดไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า หน้าต่าง และประตูให้เรียบร้อย เมื่อไม่มีผู้ใช้บริการ อยู่ภายในห้อง
ปรับปรุงข้อมูล : 14/3/2566 9:23:23     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 50

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

เทคนิคการคัดบรรจุ การเก็บรักษาสำหรับผลิตผลสดหลังการเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพ
ประชาสัมพันธ์อีกกิจกรรมนะคะ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคนิคการคัดบรรจุ การเก็บรักษาสำหรับผลิตผลสดหลังการเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพ"ภายใต้โครงการ ฐานเรียนรู้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรลงทะเบียนฟรีได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 มิถุนายน 2566อบรม (Onsite) วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/VjKWUpTpaoG5Rj4t9สถานที่จัดอบรม : อาคารพนม สมิตานนท์ ชั้น 2 ห้อง EA 201 และอาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้*****รับสมัครเพียง 25 ท่าน (ฟรีตลอดการอบรม)
18 พฤษภาคม 2566     |      17