คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY

เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ (ออนไลน์) Thailand Food Innovation Nationwide Online BootCamp 2022 

พิเศษสำหรับ

• นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ทุกสาขาวิชา ที่สนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร 

ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร, โภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด การออกแบบหรืออื่น ๆ

• อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการด้านอาหาร และผู้ที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร

มาร่วมเรียนรู้:

• การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร

• การสร้างนวัตกรรมอาหารผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

• การพัฒนาโมเดลธุรกิจสำหรับธุรกิจนวัตกรรมอาหาร

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากอาหารหมักดองพื้นถิ่น 

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารจาก Street Food 

สู่ผู้บริโภคในยุค New Normal

(red flag)อบรมออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

(thumbtack)ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี! ตามลิงก์ด้านล่าง 

ตั้งแต่วันนี้ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 

https://forms.gle/Qn78mbSFvRFS6sSi9

สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

Facebook Page : FI Innovation Contest (fb.com/Foodinnopolisinnovationcontest)

ปรับปรุงข้อมูล : 16/1/2565 13:49:24     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 66

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

การประชุมวิชาการ วิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 8
????ขอเชิญนักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมของเครือข่ายวิศวกรรมอาหารแห่งประเทศไทย??The 8th International and National Conference on Food Engineering Network of Thailand????การประชุมวิชาการ,วิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 8Theme “Next-Step Innovations in Food Engineering during COVID-19 Crisis”4 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์????Quick Facts ?????? Presentations of 64 Food Engineering projects?? More than 200 expected participants??52 projects can be further developed to benefit the food industry related to COVID-19   ?? 28 projects can possibly be further developed tools or processes that can avoid contact from human during food processing  ?? 15 projects can possibly be further developed to help disinfect, minimize or reduce the SAR-COV 2 virus in foods  ?? 9 projects can possibly be further developed for the cure or recovery supplements on the infected SAR-COV 2 virus patients????ลงทะเบียนได้ที่ https://fenett2022.weebly.com/national-conference.htmlสอบถามเพิ่มเติมประธานจัดงาน รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ 0620560655เลขานุการงานประชุมฯ ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ 0916989993????จัดโดย : Maejo University & Universiti Putra Malaysia : Food Engineering Programs????ขอเชิญนักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมของเครือข่ายวิศวกรรมอาหารแห่งประเทศไทย??The 8th International and National Conference on Food Engineering Network of Thailand????การประชุมวิชาการ,วิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 8 Theme “Next-Step Innovations in Food Engineering during COVID-19 Crisis”4 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์????Quick Facts ?????? Presentations of 64 Food Engineering projects?? More than 200 expected participants??52 projects can be further developed to benefit the food industry related to COVID-19?? 28 projects can possibly be further developed tools or processes that can avoid contact from human during food processing ?? 15 projects can possibly be further developed to help disinfect, minimize or reduce the SAR-COV 2 virus in foods ?? 9 projects can possibly be further developed for the cure or recovery supplements on the infected SAR-COV 2 virus patients????ลงทะเบียนได้ที่ https://fenett2022.weebly.com/national-conference.htmlสอบถามเพิ่มเติม ประธานจัดงาน รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ 0620560655 เลขานุการงานประชุมฯ ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ 0916989993????จัดโดย : Maejo University & Universiti Putra Malaysia : Food Engineering Programs
31 มีนาคม 2565     |      26
เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญชวนเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ (ออนไลน์) Thailand Food Innovation Nationwide Online BootCamp 2022 พิเศษสำหรับ• นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ทุกสาขาวิชา ที่สนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร, โภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด การออกแบบหรืออื่น ๆ• อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการด้านอาหาร และผู้ที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารมาร่วมเรียนรู้:• การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร• การสร้างนวัตกรรมอาหารผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ • การพัฒนาโมเดลธุรกิจสำหรับธุรกิจนวัตกรรมอาหาร• การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากอาหารหมักดองพื้นถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารจาก Street Food สู่ผู้บริโภคในยุค New Normal(red flag)อบรมออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป(thumbtack)ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี! ตามลิงก์ด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 https://forms.gle/Qn78mbSFvRFS6sSi9สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : FI Innovation Contest (fb.com/Foodinnopolisinnovationcontest)
16 มกราคม 2565     |      67
รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร และรองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ จากสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และ รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ จากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ในโอกาสได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในผลงานเรื่อง “ชุดระบบดักจับและควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์”
21 ธันวาคม 2564     |      205