คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY

วันที่ 12 มีนาคม 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  (รศ.ดร.วีระพล ทองมา)  พร้อมด้วย รองอธิการบดี  ประธานสภาพนักงาน  นายกองค์การนักศึกษา บุคลากรกองแผนงาน  โดยมี รองศาสตราจารย์จักรพงษ์  พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประธาน Dean เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ  "ร่วมพลิกโฉมมหาวิทยาลัย พร้อมเดินหน้าสู่อนาคต"  (Reinventing University)  เพื่อต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ สอดคล้องต่อความต้องการของประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งจัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว)   ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ ตลอดจนบุคลากร มหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งวันที่ 12 มีนาคม 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รศ.ดร.วีระพล ทองมา) พร้อมด้วย รองอธิการบดี ประธานสภาพนักงาน นายกองค์การนักศึกษา บุคลากรกองแผนงาน โดยมี รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประธาน Dean เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ "ร่วมพลิกโฉมมหาวิทยาลัย พร้อมเดินหน้าสู่อนาคต" (Reinventing University) เพื่อต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ สอดคล้องต่อความต้องการของประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งจัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว) ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ ตลอดจนบุคลากร มหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

Cr. กองแผนงาน 

ปรับปรุงข้อมูล : 14/3/2564 12:35:08     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 121

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ม.แม่โจ้ ยกทีม Sky Fight Covid-19 บินโดรนพ่นยาฆ่าเชื้อ ร่วมสนับสนุนการส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยให้เชียงใหม่
14  มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีม Sky Fight Covid-19 จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ นำโดย รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมทีมงาน ร่วมด้วยทีมส่วนหน้า รพ.สนาม ม.แม่โจ้ เข้าปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ(โดรนเกษตร) พ่นน้ำยาซิลเวอร์นาโน นวัตกรรมฆ่าเชื้อโรคจากวิทยาลัยนานาชาติ ม.แม่โจ้ ในบริเวณพื้นที่พักฟื้นผู้สัมผัสเชื้อโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 8000 ตารางเมตร ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ทั้งนี้ มีทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จาก รพ.สนามและ สสจ.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ คอยอำนวยการการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย เพื่อร่วมสนับสนุนการส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยให้เชียงใหม่Cr:ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 มิถุนายน 2564     |      61
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ
จันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564  รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดขึ้น  กิจกรรมสำคัญ พิธีบรวงสรวงพระพิรุณทรงนาค วางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ ผู้บุกเบิกก่อตั้งแม่โจ้ จนได้ชื่อว่า เป็น “บิดาเกษตรแม่โจ้” และพิธีทำบุญทางศาสนา ณ อาคารแผ่พืชน์ ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ร่วมขับเคลื่อน Green University ของมหาวิทยาลัย ณ ลานจอดรถ(ใหม่) กาดแม่โจ้ 2477Cr:ขอบคุณภาพจากเครือข่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 มิถุนายน 2564     |      100