ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ประจำปี 2564 คณะวิศวกรรมอุตสาหกรรมเกษตร

ปรับปรุงข้อมูล : 29/9/2563 17:49:49     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 69

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงค์จะประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ประจำปี 2564

เอกสารแนบ

ข่าวล่าสุด