จัดสอบวัดมาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน ICT (รหัส 55-62)

ปรับปรุงข้อมูล : 10/9/2563 11:13:22     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 56

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวด้านการศึกษา

จัดสอบวัดมาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน ICT (รหัส 55-62) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยนักศึกาาสามารถสมัครสอบด้วยตนเอง (ผ่านช่องทางออนไลน์) และมาชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสอบได้ที่ ห้องศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-testing) ชั้น 2 อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี ตามวันและเวลาที่กำหนด

ข่าวล่าสุด