ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart Farm พืชเศรษฐ์กิจ เพื่อยกระดับและพัฒนาคนสู่ Smart Farm คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปรับปรุงข้อมูล : 29/7/2563 16:31:34     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 55

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

1.จ้างเหมาปรับพื้นที่และวางระบบน้ำในฟาร์มและจ้างเหมาสำรวจและวางแผนออกแบบฟาร์มและติดตามงาน จำนวน 2 งาน จำนวนเงิน 320,000 บาท ได้แก่ นายปานเทพ ธิกาศ

  เอกสารแนบ

2.วัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ จำนวนเงิน56,900 บาท ได้แก่ หจก.เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย

  เอกสารแนบ

ข่าวล่าสุด