ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่งถึงป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่นยืนภาคเหนือประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปรับปรุงข้อมูล : 29/7/2563 16:21:21     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 55

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

1.ค่าวัสดุเกษตร จำนวน 10 รายการ จำนวนเงิน 293,950 บาท ได้แก่ บริษัท ดีเจไลท์ติ้ง จำกัด

  เอกสารที่แนบ

2.ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน40 รายการ จำนวนเงิน99,352 บาท ได้แก่ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีขวัญ

  เอกสารแนบ

   

ข่าวล่าสุด