ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ดวยถ่านชีวภาพและสารชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปรับปรุงข้อมูล : 29/7/2563 13:37:15     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 71

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

1.ค่าจ้างเหมาทำฐานเรียนรู้ที่3(การผลิตสารชีวภัณฑ์สำหรับเกษตรอินทรีย์)และค่าจ้างเหมาจัดทำฐานเรียนรู้ ที่ 4 (การผลิตเกษตรอินทรีย์ดวยถ่นชีวภาพและสารชีวภัณฑ์) จำนวนเงิน 310,000 บาท

   ได้แก่ บริษัท อัลเจนเทค จำกัด

    เอกสารแนบ

2.ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ จำนวน 2,000 แผ่น จำนวนเงิน 6,000 บาท ได้แก่ พีเจ ก๊อปปี้ แอนด์ ปริ๊นท์

    เอกสารแนบ

3.ค่าจ้างเหมาจัดจัดเอกสารฝึกอบรม จำนวน 2,000 เล่ม จำนวนเงิน140,000 บาท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ดี ซัพพลาย 1974

   เอกสารแนบ

4.ค่าจ้างเหมาทำฐานเรียนรู้ที่1(การผลิตถ่านชีวภาพสำหรับเกษตรอินทรีย์)จำนวนเงิน 140,000 บาท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิพิมพ์ อะกรีเทค (สำนักงานใหญ่)

  เอกสารแนบ

5.ค่าจ้างเหมาทำฐานเรียนรู้ที่2(การผลิตวัสดุปลูกสำหรับเกษตรอินทรีย์)จำนวนเงิน 140,000 บาท ได้แก่ บริษัท ดีซีเอส ครีเอชั่น จำกัด

   เอกสารแนบ

6.ค่าวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 150,000 บาท ได้แก่ นายสมควร สายเครื่อง

  เอกสารแนบ

7.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ จำนวนเงิน 50,000 บาท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเจี๊ยะ ฟู้ด แอนด์ เบปเวอร์เรจ

  เอกสารแนบ

8.ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12  รายการ จำนวนเงิน 150,000 บาท ได้แก่ บริษัท ดีซีเอส ครีเอชั่น จำกัด

  เอกสารแนบ

9.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13  รายการ จำนวนเงิน 140,000 บาท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ไอที ซิสเทมส์

  เอกสารแนบ

10.ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ จำนวนเงิน 49,990 บาท ได้แก่ ร้านวิโรจพานิช VIROJ PANICH

  เอกสารแนบ

11.ค่าวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ จำนวนเงิน 125,000 บาท ได้แก่ ร้านวิโรจพานิช VIROJ PANICH

  เอกสารแนบ

12.ค่าถ่ายเอกสาร  จำนวน 500 ชุด จำนวนเงิน 5,000 บาท ได้แก่ พีเจ ก๊อปปี้ แอนด์ ปริ๊นท์

  เอกสารแนบ

13.ค่าวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ  จำนวนเงิน 75,000 บาท ได้แก่ บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

  เอกสารแนบ

14.วัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ จำนวนเงิน 60,000 บาท ได้แก่จันทิชา

  เอกสารแนบ

 

ข่าวล่าสุด