ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการระบบนิเวศชุมชนสีเขียวอย่างยั่นยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปรับปรุงข้อมูล : 29/7/2563 13:37:30     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 82

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

1.ค่าจ้างเหมาเตรียมฐานเรียนการจัดการชีวมวล ฐานที่ 2 และ ค่าจ้างเหมาเตรียมฐานเรียนรู้การแปรรูปชีวมวล ฐานที่ 3 จำนวนเงิน 250,000 บาทได้แก่ บริษัท อัลเจนเทค จำกัด

    เอกสารแนบ

2.ค่าจ้างเหมาเตรียมฐานเรียนการจัดการฝุ่น ฐานที่1 และค่าจ้างเหมาเตรียมฐานเรียนรู้ถนนสีเขียว จำนวนเงิน 275,000 บาท ได้แก่ บริษัท ดีซี เอส ครีเอชั่น จำกัด

   เอกสารแนบ

3.ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารแผ่นพับ จำนวนเงิน 5,000 บาท ได้แก่ พีเจ ก๊อปปี้ แอนด์ ปริ้นท์  

   เอกสารแนบ

4.ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวนเงิน 120,000 บาท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ดี ซัพพลาย 1974

  เอกสารแนบ

5.ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 60,000 บาท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ดี ซัพพลาย 1974

  เอกสารแนบ

6.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวนเงิน 75,000 บาท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเจี๊ยะ ฟู้ด แอนด์

  เอกสารแนบ

7.ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวนเงิน 120,000 บาท ได้แก่ บริษัท ดีซีเอส ครีเอชั่น จำกัด

  เอกสารแนบ

8.ค่าวัสดุเกษตร จำนวนเงิน 160,000 บาท ได้แก่ นายสมควร สายเครื่อง

  เอกสารแนบ

9.ค่าวัสดุไฟฟ้า จำนวน 119,775 บาท ได้แก่ ร้านวิโรจน์พานิช  VIROJ PANICH

 เอกสารแนบ

10. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 119,860 บาท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ไอที ซิสเทมส์ 

เอกสารแนบ

11.ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จำนวนเงิน 59,900 บาท ได้แก่ ร้านวิโรจน์พานิช  VIROJ PANICH

เอกสารแนบ

ข่าวล่าสุด