ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา ประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ปรับปรุงข้อมูล : 20/5/2563 14:10:17     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 78

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

อนุสนธิตามคำสั่งคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ 224/2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ไเ้แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกาา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรไปแล้วนั้น นั้น ได้หมดวาระลงในวันที่ 30 กันยายน 2560 
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสหกิจศึกษา ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อกสารประกอบ

ข่าวล่าสุด