ร่วมด้วยช่วยกันผลิต face shield

ปรับปรุงข้อมูล : 7/5/2563 11:49:10     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 99

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสารวมพลังต่อสู้โควิด ร่วมด้วยช่วยกันผลิต face shield นำทีมโดย รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อส่งต่อให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ไว้ใช้สวมใส่ป้องกันเชื้อโรคบนใบหน้า ที่กำลังต่อสู้ Covid-19 กันครับ

ข่าวล่าสุด