การสอบและอบรมมาตราฐานของนักศึกาาทางด้าน ICT ในช่วง COVID-19

ปรับปรุงข้อมูล : 30/4/2563 14:43:32     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 74

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวด้านการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการดำเนินการสอบและอบรมมาตราฐานของนักศึกาาทางด้าน ICT ในช่วง COVID-19

การอบรม ICT Online สำหรับนักศึกาาที่สอบไม่ผ่าน ICT ในช่วง COVID-19 (ระหว่างเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2563)

แจ้งกำหนดและมาตรการของศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-testing) ในช่วงแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน ICT

ข่าวล่าสุด