ประกาศคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน3 รายการ ด้วยวิธี (e-bidding

ปรับปรุงข้อมูล : 13/4/2563 14:57:30     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 106

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

             คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑื จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคานี้ เป็นเงิน 2,400,000.00บาท

1.เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของสาร จำนน 1 เครื่อง

2.ชุดวิเคราะห์แยกโปรตีน  จำนวน 1 เครื่อง

3.ชุดเครื่องวิเคาะห์แยกโปรตีน จำนวน 1 เครื่อง

เอกสารแนบ ประกวด

เอกสารแนบ คุณลักษณะเฉพาะ

 

ข่าวล่าสุด