ประกาศคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน3 รายการ ด้วยวิธี (e-bidding

ปรับปรุงข้อมูล : 31/3/2563 12:07:42     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 99

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

                    คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑื จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคานี้ เป็นเงิน 11,380,000.00บาท 

 1.เครื่องวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง

 2.เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุด้วยพลาสมา  จำนวน 1 เครื่อง

 3.เครื่องแมสเปคโตมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

     เอกสารแนบ

ข่าวล่าสุด