ประกาศคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน3 รายการ ด้วยวิธี (e-bidding

ปรับปรุงข้อมูล : 31/3/2563 11:36:08     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 80

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

              คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑื จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคานี้ เป็นเงิน 8,500,000.00บาท 

1.เครื่องฮอโมจีไนซ์แบบใช้แรงดันสูง จำนน 1 เครื่อง

2.เครื่องโคมาโทกราฟชนิดของเหลาประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง

3.เครื่องทำแห้งด้วยความเย็นแบบต่อเนื่องอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

เอกสารแนบ

ข่าวล่าสุด