ประกาศคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี (e-bidding

ปรับปรุงข้อมูล : 31/3/2563 11:11:54     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 84

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

            คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑื จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคานี้ เป็นเงิน 910,000.00บาท 

           1.เครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธ์ จำนวน 1 เครื่อง

เอกสารแนบ

ข่าวล่าสุด