ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรัญญา สมภาร รางวัล Best Paper Award

ปรับปรุงข้อมูล : 8/1/2563 9:17:36     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 145

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรัญญา สมภาร รหัส 6103309007 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเกษต ที่ได้รับรางวัลเปเปอร์ดีเด่นในงานประชุมวิชาการ International Conference on Sustainable Energy and Green Technology 2019 (SEGT 2019) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร คำแดง รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธน ศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นทีมอาจารย์ที่ปรึกษา

ข่าวล่าสุด