โครงการ ทปอ.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไขข้อสงสัย"รู้ก่อนได้เปรียบ…เตรียมความพร้อมสู่ TCAS 63"

ปรับปรุงข้อมูล : 25/11/2562 13:29:53     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 139

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ หลักสูตรที่เปิดสอนในโครงการ ทปอ.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไขข้อสงสัย"รู้ก่อนได้เปรียบ…เตรียมความพร้อมสู่ TCAS 63" ณ ห้อง 80-201 ชั้น 2 อาคารเรียนเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์แนะแนว ผู้ปกครอง และนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจ นอกจากแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนภายในบูธยังมีสาธิตการบินโดนเพื่อการเกษตร งานวิจัยด้านการเกษตร และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเกษตร 4.0

ข่าวล่าสุด