ขอเชิญร่วมงานศิษย์เก่าคืนถิ่น คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1 (วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554)

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 8283

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกสาขาร่วมงานศิษย์เก่าคืนถิ่น คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554 ณ อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ค่าลงทะเบียนท่านละ 800 บาท ชำระโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ ชื่อบัญชี "กองทุนศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร" หมายเลขบัญชี 375-0-45350-0 และแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 053-878113 หรือส่งอีเมล์มาที่ engineer@mju.ac.th ทั้งนี้ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณนุชนารถ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-875864 หรือ 08-51678902 รายได้ที่เกิดจากงานนี้จะใช้ในการจัดตั้งและนำเข้ากองทุนศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (ตามมติที่ประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันงาน)

แบบฟอร์มลงทะเบียนร่วมงาน

ดูผลการลงทะเบียน

กำหนดการ วันที่ 4 ธันวาคม 2554

เวลา

รายการ

14.00-16.00 น. 

พิธีเปิด

การถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน (รวมทุกสาขาพร้อมกัน ห้อง E101)

ประชุมก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะฯ (ห้องประชุมชั้น 5)

16.00-17.00 น.

ลงทะเบียนเข้างาน

17.00-19.00 น.

ประชุมกลุ่มย่อยศิษย์เก่าและพบปะคณาจารย์ (แยกตามสาขา ณ ห้อง E117, 122, 123, 212)

19.00-22.30 น.

งานเลี้ยง (สถานที่: ใต้อาคารเรียนรวม)
คณบดีกล่าวต้อนรับและนำเสนอผลงานคณะ

พิธีมุทิตาจิตอาจารย์และเจ้าหน้าที่อาวุโส
พิธีมอบเงินบริจาคและระดมเงินบริจาคเข้ากองทุนศิษย์เก่า

กิจกรรมระหว่างงานเลี้ยง
- การละเล่นรื่นเริง
- การแสดงของนักศึกษาปัจจุบัน
- ร้องเพลงคาราโอเกะ 

จับรางวัลหางบัตร

พิธีปิด

ข่าวล่าสุด