อาจารย์ตัวอย่าง

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5485

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 ผศ. ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์อาวุโส เป็นพิธีที่นักศึกษาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของลูกศิษย์ต่อครูอาจารย์และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาใหม่ โดยในช่วงเช้ามีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 84 รูป,

    การประกวดพานไหว้ครู, พิธีวางพานดอกไม้ ธุป เทียน อำมาตย์โทคุณพระช่วงเกษตรศิลปการและศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย, พิธีมอบพานดอกไม้โดยองค์กรนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา, พิธีเจิมหนังสือ, พิธีมอบโล่อาจารย์ตัวอย่าง และพนักงานดีเด่น, พิธีมอบทุนการศึกษาและเหรียญรางวัลเรียนดีให้แก่นักศึกษาและโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจัดขึ้น ณ ศูนย์กีฬากาญจนภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บุคลากรของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับการคัดเลือก อาจารย์ตัวอย่าง

 
ผศ. ดร.กรผกา อรรคนิตย์

ผศ. สมโภชน์ โกมลมณี

 ภาพจาก :  นิรุต ทองสุก

ข่าวล่าสุด