กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2554

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5075

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 ณ อาคารแผ่พืชน์ ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 - 16.00 น.


วันที่ 30 สิงหาคม 2554 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงไปรับบัตรนักศึกษาด้วย

ข่าวล่าสุด