คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY

      คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานข่วงวัฒนธรรมล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559  ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยจะจัดให้มีการประกวดรำวงย้อนยุค ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์ความเป็นไทย และส่งเสริมพัฒนากระบวนการบูรณาการร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น รวมถึงเป็นการเผยแพร่กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน 

สัมผัสความสนุกสนานของกิจกรรมการแสดงบนเวทีและการละเล่น ฯลฯ เดินแอ่วกาดหมั้วครัวแลง ร่วมเชียร์การแข่งขันรำวงย้อนยุค ชิงรางวัลกว่า 50,000 บาท

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 28 มีนาคม 2559  รับเพียง 15 ทีมเท่านั้น 

เอกสารการสมัครแข่งขันรำวงย้อนยุค


ประกาศรายชื่อทีมทั้ง 15 ทีมดังนี้

รายชื่อทีมทั้ง 15 ทีม

ทีม ชุมชนทุ่งป่าเก็ด ม.6 ต.หนองหาร อ.สันทราย  14/03/59 08.50 น.

ทีม ดอกอัญชัญ ม.11 ต.หนองหาร อ.สันทราย  14/03/59 09.20 น.

ทีม กลุ่มสตรี แม่บ้านบ้านโป่ง ม.2 ต.แม่แฝก อ.สันทราย  14/03/59 09.54 น.

ทีม คนหลายวัยแม่โจ้ หมู่ 4 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย  14/03/59 09.50 น.

ทีม ชุมชนห้วยเกี๋ยง ม.3 ต.หนองหาร อ.สันทราย  14/03/59 10.00 น.

ทีม ดอกฝ้าย หลิ่งมืน หมู่10 ม.10 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย  14/03/59 10.10 น.

ทีม รำวงย้อนยุคทรายแก้ว ม.13 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย  14/03/59 13.30 น.

ทีม วัยหวานบ้านป่าขาม ม.3 ต.หนองหาร อ.สันทราย  14/03/59 13.30 น.

ทีม บ้านเกษตรใหม่ ม.10 ต.หนองหาร อ.สันทราย  15/03/59 09.30 น.

ทีม เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ม.4 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย  15/03/59 09.50 น.

ทีม กลุ่มทองกวาว หมู่ 2  ม.2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด  15/03/59 11.47 น.

ทีม ศรีชลธาร บ้านนำริน ม.3 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม  15/03/59 14.12 น.

ทีม เทศบาลตำบลแม่แตง ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง  16/03/59 13.00 น.

ทีม ชุมชนแม่ดู่ ม.5 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย   16/03/59 14.10 น.

ทีม บ้านแพะแม่คือ ม.1 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด     16/03/59 14.35 น.

 

แก้ไขเวลา 16/03/59 16.00 น.

ปรับปรุงข้อมูล : 17/3/2559 10:58:31     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 623

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญชวนเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ (ออนไลน์) Thailand Food Innovation Nationwide Online BootCamp 2022 พิเศษสำหรับ• นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ทุกสาขาวิชา ที่สนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร, โภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด การออกแบบหรืออื่น ๆ• อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการด้านอาหาร และผู้ที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารมาร่วมเรียนรู้:• การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร• การสร้างนวัตกรรมอาหารผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ • การพัฒนาโมเดลธุรกิจสำหรับธุรกิจนวัตกรรมอาหาร• การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากอาหารหมักดองพื้นถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารจาก Street Food สู่ผู้บริโภคในยุค New Normal(red flag)อบรมออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป(thumbtack)ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี! ตามลิงก์ด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 https://forms.gle/Qn78mbSFvRFS6sSi9สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : FI Innovation Contest (fb.com/Foodinnopolisinnovationcontest)
16 มกราคม 2565     |      5
รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร และรองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ จากสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และ รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ จากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ในโอกาสได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในผลงานเรื่อง “ชุดระบบดักจับและควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์”
21 ธันวาคม 2564     |      62
รางวัล Gold Award มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)
รางวัล Gold Award มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ หนึ่งในทีมวิจัยเรื่อง ระบบอบแห้งแบบผสมผสานอัจฉริยะ จากการประกวดแข่งขัน ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)งานเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงการบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศทั้งมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ คัดผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า 500 ผลงาน มาให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ได้มาเรียนรู้อย่างใกล้ชิดขึ้น ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ระหว่างวันที่ 22 - 26 พ.ย.นี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัล Gold Award ถ้วยรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล ในงานดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิรด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ส่งผลงานวิจัยจำนวน 2 ผลงาน ดังนี้1.ระบบอบแห้งแบบผสมผสานอัจฉริยะ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้2.โรงงานต้นแบบการผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติเชิงพาณิชย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
21 ธันวาคม 2564     |      66