ข่วงวัฒนธรรมล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559

ปรับปรุงข้อมูล : 17/3/2559 10:58:31     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 440

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

      คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานข่วงวัฒนธรรมล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559  ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยจะจัดให้มีการประกวดรำวงย้อนยุค ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์ความเป็นไทย และส่งเสริมพัฒนากระบวนการบูรณาการร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น รวมถึงเป็นการเผยแพร่กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน 

สัมผัสความสนุกสนานของกิจกรรมการแสดงบนเวทีและการละเล่น ฯลฯ เดินแอ่วกาดหมั้วครัวแลง ร่วมเชียร์การแข่งขันรำวงย้อนยุค ชิงรางวัลกว่า 50,000 บาท

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 28 มีนาคม 2559  รับเพียง 15 ทีมเท่านั้น 

เอกสารการสมัครแข่งขันรำวงย้อนยุค


ประกาศรายชื่อทีมทั้ง 15 ทีมดังนี้

รายชื่อทีมทั้ง 15 ทีม

ทีม ชุมชนทุ่งป่าเก็ด ม.6 ต.หนองหาร อ.สันทราย  14/03/59 08.50 น.

ทีม ดอกอัญชัญ ม.11 ต.หนองหาร อ.สันทราย  14/03/59 09.20 น.

ทีม กลุ่มสตรี แม่บ้านบ้านโป่ง ม.2 ต.แม่แฝก อ.สันทราย  14/03/59 09.54 น.

ทีม คนหลายวัยแม่โจ้ หมู่ 4 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย  14/03/59 09.50 น.

ทีม ชุมชนห้วยเกี๋ยง ม.3 ต.หนองหาร อ.สันทราย  14/03/59 10.00 น.

ทีม ดอกฝ้าย หลิ่งมืน หมู่10 ม.10 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย  14/03/59 10.10 น.

ทีม รำวงย้อนยุคทรายแก้ว ม.13 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย  14/03/59 13.30 น.

ทีม วัยหวานบ้านป่าขาม ม.3 ต.หนองหาร อ.สันทราย  14/03/59 13.30 น.

ทีม บ้านเกษตรใหม่ ม.10 ต.หนองหาร อ.สันทราย  15/03/59 09.30 น.

ทีม เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ม.4 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย  15/03/59 09.50 น.

ทีม กลุ่มทองกวาว หมู่ 2  ม.2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด  15/03/59 11.47 น.

ทีม ศรีชลธาร บ้านนำริน ม.3 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม  15/03/59 14.12 น.

ทีม เทศบาลตำบลแม่แตง ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง  16/03/59 13.00 น.

ทีม ชุมชนแม่ดู่ ม.5 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย   16/03/59 14.10 น.

ทีม บ้านแพะแม่คือ ม.1 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด     16/03/59 14.35 น.

 

แก้ไขเวลา 16/03/59 16.00 น.

ข่าวล่าสุด