พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 "คนไทยใจเกษตร Happy Agriculture"

ปรับปรุงข้อมูล : 3/3/2559 10:37:14     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 309

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 "คนไทยใจเกษตร Happy Agriculture"

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น.
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฝ้ารับเสด็จ 
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กราบทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยทรกิติคุณ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559

จากนั้น ประทับรถไฟฟ้าที่นั่งไปยังแปลงสาธิตพืชผัก ทอดพระเนตรแปลงสาธิตพืชผัก พื้นที่จัดกิจกรรมเด่นของการจัดงาน มหัศจรรย์พืชผักสมุนไพร มีแปลงสาธิตวิถีเกษตร วิถียั่งยืน Organic farm บนพื้นที่ 1 ไร่ พื้นที่สาธิตให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ การบริหารจัดการดิน/น้ำ โรค แมลง ในระบบเกษตรอินทรีย์อย่างครบถ้วน ทอดพระเนตรเทคโนโลยีการผลิตผักในโรงเรือน อาทิ สตรอเบอรี่ แคนตาลูป, พืชผักและจินตนาการ ฯลฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ อาจารย์นักปรับปรุงพันธุ์ พร้อมคณะทำงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถวายรายงาน

จากนั้นทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นิทรรศการผลงานวิจัยของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และสวนกล้วยไม้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ดูรายละเอียด www.naf.mju.ac.th

 


 

ข่าวล่าสุด